Pasākumi Ukrainai

Kustība "Gribu palīdzēt bēgļiem" un kurp.es sadarbībā ar Kultūras ministriju, Rīgas domi un nevalstiskajām organizācijām ir izveidojusi Ukrainas atbalsta pasākumu kalendāru. Tajā ir atspoguļoti kultūras, sporta un kopienas integrācijas pasākumi gan Ukrainas civiliedzīvotājiem, gan Ukrainas atbalstam. Kalendāru aicināts lietot ikviens.

Lai pievienotu pasākumu kalendāram, aicinām izpildīt anketu: